Careers

บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด (Sourcecode Co., Ltd.) เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง ทั้งพนักงานประจำและ Part-time

วิธีสมัคร

  1. คลิกที่เมนู Contact แล้วไปที่ Contact form
  2. กรอก ชื่อ-นามสกุล
  3. กรอก "Email" ที่ติดต่อกลับไปได้
  4. กรอกในช่อง "หัวข้อ" ว่า สมัครงานตำแหน่ง <ระบุชื่อตำแหน่งที่ต้องการ>
  5. ในช่อง "ข้อความ" ให้กรอก เบอร์โทรศัพท์: <ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้>
  6. ในช่อง "Verify" ให้กรอกตัวอักษรตัวใหญ่ 5 ตัวตามที่เห็นในภาพ
  7. คลิก Submit
  8. รอบริษัทฯ ติดต่อกลับไปตามอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกให้ไว้


Software Developer

ในฐานะโปรแกรมเมอร์ที่บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด คุณจะได้มีส่วนช่วยในการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ โดยปัจจุบันเราใช้ PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, C#, และ Objective-C ในการพัฒนา และกำลังขยายทีมเพื่อทำ Mobile App และ Mobile Games

ไม่ว่าจะเทคโนโลยี หรือ ภาษาโปรแกรมใดๆ ที่คุณถนัด เราคาดหวังว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญ และสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ภาษา หรือ แพล็ตฟอร์มสำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ใดๆ ที่เราต้องการในอนาคต

ความต้องการ

ทักษะความสามารถในการคิด ออกแบบ เขียน และแก้ปัญหาโปรแกรม มีความคิดสร้างสรรค์ หมั่นฝึกฝน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับสิ่งใหม่ๆ


Network Engineer

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด เป็นโซลูชั่นของระบบซอฟท์แวร์จัดการและการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ภายใต้แบรนด์ SmartZone™ การบริการทั้งติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นบทบาทสำคัญของคุณ

ถ้าคุณมีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่นี่จะให้ประสบการณ์มากมายกับคุณ

ความต้องการ

ทักษะความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่่ยวกับฮาร์ดแวร์ ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ หมั่นฝึกฝน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับสิ่งใหม่ๆ


Customer Service

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด เป็นโซลูชั่นของระบบซอฟท์แวร์จัดการและการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ภายใต้แบรนด์ SmartZone™ การบริการที่ให้ความช่วยเหลือและความรู้ในการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจเป็นบทบาทสำคัญของคุณ

ตำแหน่งนี้ช่วยเสริมความสามารถในการสื่อสาร การสร้างความประทับใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ

ความต้องการ

มีแนวคิดและใจรักการบริการ ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ดี ความรู้และประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ต ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ หมั่นฝึกฝน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับสิ่งใหม่ๆ


Sales & Marketing Consultant

ในยุคของการแข่งขันในโลกเสรี นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีทีมงานด้านการขายและการตลาดที่แข็งแกร่งด้วย บริษัท ซอร์สโค้ด จำกัด เน้นการเป็นทึ่ปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยเหลือในการหาโซลูชั่น ให้ลูกค้าได้มีการดำเนินธุรกิจและไลฟ์สไตล์ที่ดีกว่าเดิม

ตำแหน่งนี้จะเหมาะมากถ้าคุณต้องการประสบการณ์การทำงานที่ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ การระดมความคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ความต้องการ

มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการนำเสนอ บุคลิกภาพดี สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า และสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ดี หมั่นฝึกฝน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับสิ่งใหม่ๆ